Praktijk Blyenbeek

Praktijk Blyenbeek

Praktijk Blyenbeek is een kleine, vrijgevestigde praktijk voor psychosociale therapie, coaching en counseling in Hoensbroek.

 

 

Tarieven

Individuele therapie, per consult (60 min) € 50,-.
ADHD training  € 50,- per sessie.                       Mindfulnesstraining € 50,- per sessie.

Voor huisbezoeken buiten Hoensbroek worden reiskosten (€ 0,20 per km) in rekening gebracht.

Betaling gaat contant. U ontvangt na afloop van elke sessie een factuur die u vervolgens declareert bij uw zorgverzekeraar . Tarieven zijn inclusief 21% btw.

Zorgverzekering en vergoedingen

Onze behandelkosten worden veelal  deels of volledig (80-100%) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Raadpleeg in alle gevallen uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.              

Het gaat niet ten koste van het verplicht eigen risico.                  

Soms is een werkgever bereid de kosten van de begeleiding te vergoeden als er sprake is van werkgerelateerde problematiek zoals werkstress. Informeer bij uw werkgever.

Heeft u een uitkering? Informeer dan bij uw gemeentelijke sociale dienst naar eventuele vergoedingsmogelijkheden.

 

Beroepsvereniging  NFG en koepelorganisatie SRBAG

Praktijk Blyenbeek is geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (licentienummer 5212197445) en ingeschreven in het Register® Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg (SRBAG).

Daardoor kunnen wij de nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied op de voet volgen. Permanente opleiding en kwaliteitsverbetering garanderen onze cliënten steeds een optimale zorverlening. Daarnaast maken wij gebruik van intervisie en supervisie. Praktijk Blyenbeek is gehouden aan de beroepscode, het  klacht- en tuchtrecht van de NFG en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).