Praktijk Blyenbeek

Praktijk Blyenbeek

Praktijk Blyenbeek is een kleine, vrijgevestigde praktijk voor psychosociale therapie, coaching en counseling in Hoensbroek.

 

Een klacht, en dan?

Alle zorgverleners in Nederland moeten voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld.

De behandelaren van Praktijk Blyenbeek zijn via beroepsorganisatie NFG aangesloten bij de geschillen- commissie.

 

U hebt een klacht over de geboden zorg door de therapeut. 

En dan?

Praat eerst met uw behandelaar.

Als uw behandelaar niet weet dat u ontevreden bent, kan hij/zij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw behandelaar het op prijs dat hij/zij de gelegenheid krijgt om dit samen met u te bespreken en op te lossen. U kunt hierbij geholpen worden door de vertrouwenspersoon van de NFG.

Voor meer informatie over de klachtenafhandeling verwijzen wij u graag naar de NFG webpagina ‘Niet tevreden over je hulpverlener?’   

 

 

Ontwikkeling door GSD ICT-Services B.V.