Praktijk Blyenbeek

Praktijk Blyenbeek

Praktijk Blyenbeek is een kleine, vrijgevestigde praktijk voor psychosociale therapie, coaching en counseling in Hoensbroek.

 

Een klacht, en dan?

Alle zorgverleners in Nederland moeten voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld.

De behandelaren van Praktijk Blyenbeek zijn via de NIBIG aangesloten bij de geschillencommissie.

 

U hebt een klacht over de geboden zorg door de therapeut. 

En dan?

Praat eerst met uw behandelaar.

Als uw behandelaar niet weet dat u ontevreden bent, kan hij/zij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw behandelaar het op prijs dat hij/zij de gelegenheid krijgt om dit samen met u te bespreken en op te lossen. U kunt hierbij geholpen worden door de onafhankelijke klachtenfunctionaris van NIBIG.

Voor meer informatie over de klachtenafhandeling verwijzen wij u graag naar de website van NIBIG geschilleninstantie. 

 

 

Ontwikkeling door GSD ICT-Services B.V.