Praktijk Blyenbeek

Praktijk Blyenbeek

Praktijk Blyenbeek is een kleine, vrijgevestigde praktijk voor psychosociale therapie, coaching en counseling in Hoensbroek.

Beleid inzake gegevensbescherming

 

Doel van het gegevensbeschermingsbeleid

 

Het doel van het gegevensbeschermingsbeleid is om de juridische aspecten van gegevensbescherming in één samenvattend document weer te geven. Het kan ook worden gebruikt als basis voor wettelijk voorgeschreven controles op gegevensbescherming, bijvoorbeeld door de klant in het kader van de in opdracht gegeven verwerking. Dit is bedoeld om de naleving van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming te waarborgen en om aan te tonen dat de verordening wordt nageleefd.

 

Inleiding

 

Bescherming van persoonsgegevens van onze cliënten ter voorkoming van misbruik, oneigenlijk gebruik, identiteitsfraude, bescherming van persoonlijke levenssfeer.

 

Veiligheidsbeleid en verantwoordelijkheden binnen de onderneming

 

 

 

 

 

Juridisch kader in de onderneming

 

Documentatie

 

Bestaande technische en organisatorische maatregelen (TOM)

 

Passende technische en organisatorische maatregelen die moeten worden uitgevoerd en onderbouwd, rekening houdend met onder meer het doel van de verwerking, de stand van de technologie en de uitvoeringskosten.

De beschrijving van de uitgevoerde TOM kan bijvoorbeeld worden gebaseerd op de structuur van ISO/IEC 27002, rekening houdend met ISO/IEC 29151 (richtsnoeren voor de bescherming van persoonsgegevens). De respectieve hoofdstukken moeten worden onderbouwd door een verwijzing naar de bestaande richtsnoeren.

Voorbeelden van dergelijke richtsnoeren zijn onder meer:

Ontwikkeling door GSD ICT-Services B.V.