Praktijk Blyenbeek

Praktijk Blyenbeek

Praktijk Blyenbeek is een kleine, vrijgevestigde praktijk voor psychosociale therapie, coaching en counseling in Hoensbroek.

 

 

Tarieven

Kosten per consult, per persoon (60 min) € 50,-.
Tainingen, workshops € 50,- per sessie.                        

Voor huisbezoeken buiten Hoensbroek worden reiskosten (€ 0,20 per km) in rekening gebracht.

Betaling gaat contant of op rekening en zijn inclusief 21% BTW.  

Zorgverzekering en vergoedingen

Onze behandelingen vallen onder de alternatieve zorg en worden veelal  deels of volledig (80-100%) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Raadpleeg in alle gevallen uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.              

Het gaat niet ten koste van het verplicht eigen risico.                  

Soms is een werkgever bereid de kosten van de begeleiding te vergoeden als er sprake is van werkgerelateerde proble- matiek zoals werkstress of burn-out. Informeer bij uw werk- gever.

Heeft u een uitkering? Informeer dan bij uw gemeentelijke sociale dienst naar eventuele vergoedingsmogelijkheden.

 

Beroepsvereniging NFG en koepelorganisatie RBCZ

Praktijk Blyenbeek is geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, ingeschreven in het Register® Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en lid van de federatie CAM Therapeuten. 

Daardoor kunnen wij de nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied op de voet volgen. Permanente opleiding en kwaliteitsverbetering garanderen onze cliënten steeds een optimale zorverlening. Daarnaast maken wij gebruik van intervisie en supervisie. Praktijk Blyenbeek is gehouden aan de beroepscode, het  klacht- en tuchtrecht van de NFG en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Ontwikkeling door GSD ICT-Services B.V.